Kampong Speu Institute of Technology

Menu Dashboard

  1. ទម្រង់ចុះឈ្មោះសិស្សចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ (សម្រាប់សិស្សប្រឡងជាប់បំពេញ)
  2. ទម្រង់ចុះឈ្មោះបុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ
  3. ទម្រង់បញ្ជូលមុខវិជ្ជាបង្រៀននៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ព្ពឺ